องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.


รายงานผลการตรวจสอบประจำปี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :