องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 )


รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :