องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ช่วงโควิด


แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น)

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น)

    เอกสารประกอบ

แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :