องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ช่วงโควิด


แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน

    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :