องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ


การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่ให้บริการ

    รายละเอียดข่าว

การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่ให้บริการ

    เอกสารประกอบ การรับนักเรียนเข้าระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่ให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :