องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ


การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32

    รายละเอียดข่าว

การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32 

    เอกสารประกอบ การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :