องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :