องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :