องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :