องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามคู่มือประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :