องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ KM


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

    เอกสารประกอบ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :