องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.


รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :