องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :