องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( 2564-2566 )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( 2564-2566 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :