องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :