องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :