องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ


การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :