องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์


แบบฟอร์มการต่ออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการต่ออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :