องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :