องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ระบบควบคุมภายใน:กองคลัง


แบบรายงาน ปค4 ปค5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงาน ปค4 ปค5
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :