องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
2 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]29
3 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 29 ก.ค. 2565 ]27
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]107
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 [ 31 ม.ค. 2565 ]99
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]107
7 รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]123
8 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]175
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]161
10 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562- กันยายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]159
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563- มิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]166
12 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562- มิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]154
13 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก [ 1 เม.ย. 2563 ]152
14 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563- มีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]160
15 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-ธันวาคม พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]153
16 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]154
17 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562- กันยายน พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]159
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562- มิถุนายน พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]156
19 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562- มีนาคม พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]153
20 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561-ธันวาคม พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ม.ค. 2562 ]152
 
หน้า 1|2