องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 [ 31 มี.ค. 2565 ]49
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 [ 31 ม.ค. 2565 ]43
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]52
4 รายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]65
5 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 1 เม.ย. 2564 ]99
6 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]114
7 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-ธันวาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]96
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]98
9 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562- กันยายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]99
10 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563- กันยายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]99
11 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนท้าย [ 1 ต.ค. 2563 ]84
12 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563- มิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]106
13 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562- มิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]98
14 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก [ 1 เม.ย. 2563 ]94
15 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563- มีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]96
16 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-ธันวาคม พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]95
17 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]96
18 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562- กันยายน พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]100
19 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562- มิถุนายน พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]99
20 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562- มีนาคม พ.ศ.2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]101
 
หน้า 1|2