องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายอั้น ทานประสิทธิ์ถึงบ้านนายมาก ปูนขุนทด หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2565 ]108
2 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 5 [ 2 มี.ค. 2565 ]98
3 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]104
4 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตาเพิ่ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 18 [ 22 ก.พ. 2565 ]103
5 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 [ 17 ก.พ. 2565 ]107
6 โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเส่ียหายจากอุทภัย สายบ้านดอนทะยิง-อบต.บ้านเพชร ม.9 [ 16 ก.พ. 2565 ]94
7 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายอั๋น ทานประสิทธิ์ถึงบ้านนายมาก หมู่ที่ 9 [ 15 ก.พ. 2565 ]95
8 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-012 [ 2 ก.พ. 2565 ]99
9 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.92-003 [ 3 ม.ค. 2565 ]99
10 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.92-003 [ 1 ธ.ค. 2564 ]101
11 โครงการติดตั้งโคมไฟแสงส่ว่่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียว [ 1 พ.ย. 2564 ]155
12 โครงการต่อเติมออาคาร ห้องครัว ลานตาก ม.5 [ 2 พ.ค. 2564 ]146
13 โครงการท่อลอดเหลี่ยมสายท่ามะยม ม.17 [ 22 มี.ค. 2564 ]152
14 โครงการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า [ 22 มี.ค. 2564 ]141
15 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำซอยวัดศาลาทรงฝั่งบ้านแม่หมายพ่อเจริญ ม.15 [ 11 มี.ค. 2564 ]146
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สอยบ้านนางศรีไพรคำชมพู ม.14 [ 5 ก.พ. 2564 ]151
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานถึงคอกแพะ ม.21 [ 5 ก.พ. 2564 ]147
18 โครงการเสริมผิวจราจร คสล.จากบ้านแม่โฮมถึงบ้านพ่อปริญญา ม.19 [ 6 ต.ค. 2563 ]153
19 โครงการเสริมไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน ถ.สุรนารายร์ วัดศาลาทรง ม.3 [ 26 พ.ค. 2563 ]151
20 โครงการเสริมจราจรลูกรังสายท่าวัด-สายคุ้งโบสถื ม.16 [ 12 พ.ค. 2563 ]141
 
หน้า 1|2