องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างโครงการว่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองศรีรักษา(หนองปอกระจาว)หมู่15 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
2 สัญญาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระใหม่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 8 [ 3 ก.พ. 2566 ]6
3 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายตาปู่ หมู่ 23 [ 1 ก.พ. 2566 ]4
4 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายซอยศรีสูงเนิน หมู่ 4 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
5 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทองคำพิง-บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ หมู่23 [ 1 ก.พ. 2566 ]5
6 สัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักมีฝาปิดซอยจอมทองฝั่ง่ขวาฯ หมู่20 [ 11 ม.ค. 2566 ]5
7 สัญญาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2566 ]5
8 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบคลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเตี้ย หมู่4 [ 16 ธ.ค. 2565 ]4
9 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายริมทุ่ง-บ้านโคกสว่างหมู่ 18 [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
10 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายรอบนอก(ถนนใหม่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน)หมู่12 [ 15 ธ.ค. 2565 ]5
11 สัญญาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 19 [ 30 พ.ย. 2565 ]3
12 สัญญาโครงการซ่อมแซมถนนสายธรรมวัฒนะ หมู่ 2 [ 30 พ.ย. 2565 ]6
13 สัญญาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านพักซอยบ้านนายวาย หาญณรงค์ หมู่4 [ 28 พ.ย. 2565 ]3
14 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมุ่ 12 หมู่18 [ 14 พ.ย. 2565 ]5
15 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายอั้น ทานประสิทธิ์ถึงบ้านนายมาก ปูนขุนทด หมู่ที่ 9 [ 2 มี.ค. 2565 ]125
16 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 5 [ 2 มี.ค. 2565 ]109
17 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]117
18 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตาเพิ่ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 18 [ 22 ก.พ. 2565 ]117
19 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 [ 17 ก.พ. 2565 ]121
20 โครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเส่ียหายจากอุทภัย สายบ้านดอนทะยิง-อบต.บ้านเพชร ม.9 [ 16 ก.พ. 2565 ]106
 
หน้า 1|2|3