องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายอั้น ทานประสิทธิ์ถึงบ้านนายมาก ปูนขุนทด หมู่ที่ 9 [ 28 ก.พ. 2565 ]106
2 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2565 ]103
3 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 [ 21 ก.พ. 2565 ]107
4 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตาเพิ่ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 18 [ 18 ก.พ. 2565 ]101
5 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 [ 15 ก.พ. 2565 ]104
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง ชย.ถ.92-012 ม.22 [ 5 ม.ค. 2565 ]86
7 ประกาศผู้ชนะโครงการผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.92-003 [ 9 ธ.ค. 2564 ]92
8 ประกาศผู้ผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยผู้ใหญ่หล่อ ม.17 [ 1 พ.ย. 2564 ]165
9 ประกาศผู้ผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยผู้ใหญ่หล่อ ม.17 [ 1 พ.ย. 2564 ]168
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระหนองแหว่-หนองแวง ม.14,20 [ 1 พ.ย. 2564 ]160
11 ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ฯ [ 11 ต.ค. 2564 ]160
12 ประกาศผู้ชนะโครงการต่อเติมอาคารห้องน้ำ ห้องครัวลานตาก ม.5 [ 11 มี.ค. 2564 ]155
13 ประกาศผู้ชนะโครงการท่อลอดเหลี่ยมสายทดท่ามะยม ม.17 [ 1 ก.พ. 2564 ]162
14 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะุพานถึงคอกแพะ ม.21 [ 1 ก.พ. 2564 ]160
15 ประกาศผู้ฃนะโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านนางศรีไพร คำชมพู ม14 [ 1 ก.พ. 2564 ]152
16 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยวัดศาลาทรงฝั่งบ้านแม่หมายพ่อเจริญ ม.15 [ 1 ก.พ. 2564 ]156
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนาตาดี ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตถึงสะพาน ม.21 [ 19 มิ.ย. 2563 ]366
18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ชย.ถ.92-005 สายสุรนารายณ์-ทองคำพิง ตอนที่ 3 ม.6.15 [ 17 พ.ค. 2563 ]149
19 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองบัว หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2563 ]164
20 โครงการขยายผิวถนน คสล.จากคำปิงด่านขุนทด บ้านนางอวยพร ม.3 [ 12 พ.ค. 2563 ]153
 
หน้า 1|2