องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายพล-บ้านนายชำนาญ(ช่วงที่1)หมู่21 [ 28 ก.พ. 2566 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลำห้วยทองคำพิงจุดนานางนุ้ย หมู่6 [ 24 ก.พ. 2566 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายซอยศรีสูงเนิน หมู่4 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระใหม่สาธารณะประโยชน์ หมู่8 [ 31 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายตาปู่ หมู่23 [ 25 ม.ค. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทองคำพิง-บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ หมู่23 [ 25 ม.ค. 2566 ]2
7 ประกาศฯผูเชนะการเสนอราคาก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่3 [ 13 ม.ค. 2566 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักมีฝาปิดซอยจอมทองฯ หมู่20 [ 6 ม.ค. 2566 ]1
9 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายริมทุ่ง-บ้านโคกสว่าง หมู่ 18 [ 30 ธ.ค. 2565 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายรอบนอก(ถนนใหม่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน)หมู่ 12 [ 30 ธ.ค. 2565 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบคลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเตี้ย หมุ่ 4 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบคลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเตี้ย หมู่4 [ 15 ธ.ค. 2565 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านนายวาย หาญณรงค์ หมู่4 [ 30 พ.ย. 2565 ]1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม(โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานตากผลผลิต หมู่ 12 หมู่ 18 [ 11 พ.ย. 2565 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่12 หมู่18 [ 8 พ.ย. 2565 ]1
16 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายอั้น ทานประสิทธิ์ถึงบ้านนายมาก ปูนขุนทด หมู่ที่ 9 [ 28 ก.พ. 2565 ]119
17 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2565 ]114
18 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 [ 21 ก.พ. 2565 ]119
19 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตาเพิ่ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 18 [ 18 ก.พ. 2565 ]112
20 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 [ 15 ก.พ. 2565 ]116
 
หน้า 1|2|3