องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายตาปู่ หมู่23-บ้านหนองกก หมู่ 8 [ 1 ก.พ. 2566 ]3
2 ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระใหม่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 8 [ 31 ม.ค. 2566 ]1
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 20 [ 11 ม.ค. 2566 ]4
4 ราคากลางโครงการ่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อและบ่อพักมีฝาปิดซอยจอมทองฝั้่งขวาฯ หมู่ 20 [ 11 ม.ค. 2566 ]0
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 3 [ 5 ม.ค. 2566 ]2
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่3 [ 5 ม.ค. 2566 ]0
7 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายซอยศรีสูงเนิน หมู่ 41 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
8 ราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายซอยศรีสูงเนิน หมู่ 4 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
9 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทองคำพิง-บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ หมู่23 [ 3 ม.ค. 2566 ]1
10 ราคาโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมสายริมทุ่ง-บ้านโคกสว่าง หมู่ 18 [ 30 ธ.ค. 2565 ]1
11 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายรอบนอก ถนนใหม่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่12 [ 30 ธ.ค. 2565 ]1
12 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบคลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเตี้ย หมู่่ 4 [ 16 ธ.ค. 2565 ]0
13 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านนายวาย หาญณรงค์หมู่4 [ 30 พ.ย. 2565 ]0
14 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากพบ้านแม่ป๋องถึงบ้านแม่คำ หมู่19 [ 28 พ.ย. 2565 ]1
15 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบคลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเตี้ย หมู่4 [ 15 พ.ย. 2565 ]0
16 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2565 ]123
17 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตาเพิ่ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 18 [ 25 ม.ค. 2565 ]116
18 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 [ 19 ม.ค. 2565 ]107
19 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 [ 19 ม.ค. 2565 ]113
20 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทาง ชย.ถ.92-003 [ 3 ม.ค. 2565 ]104
 
หน้า 1|2