องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2565 ]111
2 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านตาบ่ายถึงบ้านตาเพิ่ม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 18 [ 25 ม.ค. 2565 ]102
3 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากซุ้มประตูวัดศาลาทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 19 [ 19 ม.ค. 2565 ]97
4 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 [ 19 ม.ค. 2565 ]102
5 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทาง ชย.ถ.92-003 [ 3 ม.ค. 2565 ]94
6 ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแสงส่ว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียว [ 1 พ.ย. 2564 ]244
7 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-013(ถนนท้องถิน)สายแยกสุรนารายณ์-วัดศาลาทรง [ 4 มิ.ย. 2564 ]101
8 ราคากลาง [ 18 เม.ย. 2564 ]158
9 ประกาศราคาครุภัฑ์สำนักงาน [ 18 เม.ย. 2564 ]147
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโดมเอนกประสงค์ [ 22 มี.ค. 2564 ]154
11 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ชั้นคว่ำจาน แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด) [ 18 มี.ค. 2564 ]162
12 ราคากลางจัดซื้อทรายอะเบท,น้ำยาพ่นหมอกควันและสเปรย์พ่นยุงสำหรับโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]160
13 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 27 เม.ย. 2563 ]152
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุัมสวัสดิ์ หมู่ที่ 23 [ 25 เม.ย. 2563 ]163
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสว่างทุ่ง(ระยะที่ 3)หมู่ที่ 11 [ 25 เม.ย. 2563 ]151
16 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทพื้นลาน คสล.บริเวณหน้ากองช่าง อบบ.บ้านเพชร [ 25 เม.ย. 2563 ]159
17 โครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์สทำนบต้นมะขามเทศ หมู่ที่ 5 [ 24 เม.ย. 2563 ]147
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางประทวนถึงบ้านนางรอง หมู่ที่12 [ 24 เม.ย. 2563 ]152
19 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 13 [ 24 เม.ย. 2563 ]155
20 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายพลองพัฒนาตอนทะยิง-หนองขนาก หมู่ที 9 [ 24 เม.ย. 2563 ]162
 
หน้า 1|2