องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการต่อขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อภ.3) [ 1 ธ.ค. 2563 ]106
2 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 12 พ.ย. 2563 ]99
3 แบบฟอร์มการต่อขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อภ.3) [ 19 มิ.ย. 2563 ]104
4 แบบ อภ.1 [ 12 พ.ค. 2563 ]102
5 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 12 พ.ค. 2563 ]97
6 แบบคำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน(ภดส.9) [ 11 มี.ค. 2563 ]102
7 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประุโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]110
8 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 พ.ย. 2562 ]98
9 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 20 พ.ย. 2562 ]107
10 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาฤษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 20 พ.ย. 2562 ]100
11 แบบฟอร์มคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]103
12 แบบแจ้งให้ยื่นภาษีป้าย (ภ.ป.1) [ 20 พ.ย. 2562 ]97
13 แบบฟอร์มยื่นแบบภาษีป้าย(แบบ ภ.ป.1) [ 20 พ.ย. 2562 ]99