องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สิ่งที่แนบประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]104
2 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]106
3 ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]99
4 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]108
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]104
6 สิ่งที่แนบประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]113
7 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]106
8 สิ่งที่แนบประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]100
9 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]106
10 ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]95
11 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย [ 12 พ.ค. 2563 ]102
12 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 11 ก.พ. 2563 ]107
13 ประกาศยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]103
14 ประกาศลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 พ.ย. 2562 ]97
15 คู่มือประชาชนสำหรับงานจัดเก็บรายได้ [ 20 พ.ย. 2562 ]108
16 กำหนดระยะเวลายื่นแบบ [ 20 พ.ย. 2562 ]104
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายปี 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]107
18 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]107
19 แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]90
20 ประกาศชำระภาษี ประจำปี [ 20 พ.ย. 2562 ]84
 
หน้า 1|2