องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]94
2 ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ต.ค. 2564 ]92
3 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565-2567 [ 1 ต.ค. 2564 ]97
4 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]92
5 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารของผู้บริหาร ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]84
6 รายงานการดำเนินเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 [ 7 เม.ย. 2564 ]139
7 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]138
8 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]140
9 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
10 คู่มือการบริหารความเสี่ยง [ 23 มิ.ย. 2563 ]133
11 แต่งตำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสียง [ 23 มิ.ย. 2563 ]137