องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]2
2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]78
3 การประชุมสภาองค์การบริหาราส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]79
4 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]127
5 การประชุมสภาสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]128
6 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]141
7 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]129
8 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 27 ส.ค. 2562 ]133
9 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]129
10 การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]1077