องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]4
2 รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]3
3 รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]4
4 รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีเดือน ธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]2
5 รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
6 รายงานสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]5
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]90
8 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]93
9 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]89
10 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]100
11 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]85
12 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]87
13 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]134
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]134