องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]66
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
4 หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]70
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
7 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]128
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 1 เม.ย. 2563 ]115
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]125
11 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]112
12 หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]115