องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]1
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]1
3 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]1
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]1
5 ประกาศหลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]1
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]76
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]78
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]77
9 หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]76
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]79
11 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]131
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]143
13 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]140
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 1 เม.ย. 2563 ]126
15 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]136
16 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]121
17 หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]123