องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]83
2 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]77
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]83
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 5 ม.ค. 2565 ]84
5 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]117
6 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]120
7 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ( 2564-2566 ) [ 1 ต.ค. 2563 ]77