องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]73
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]70
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]70
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]69
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]521
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]70
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]123
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]136
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 31 ม.ค. 2564 ]135
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]133
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]132
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]132
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]122
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]125
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]118
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]127
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 พ.ย. 2562 ]137
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]130