องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2562 ]84
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]83
3 คำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]84
4 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]80
5 การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]83
6 การจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]84
7 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]86
8 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 1 ต.ค. 2562 ]87
9 แผนผังการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]81
10 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]87
11 การรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร [ 1 ต.ค. 2561 ]87