องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2562 ]128
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]126
3 คำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]132
4 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]124
5 การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]130
6 การจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]132
7 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]136
8 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 1 ต.ค. 2562 ]131
9 แผนผังการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]125
10 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]131
11 การรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร [ 1 ต.ค. 2561 ]133