องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกพื้นที่ช่วงโควิด
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ [ 13 พ.ค. 2563 ]155
2 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน [ 13 พ.ค. 2563 ]149
3 แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) [ 13 พ.ค. 2563 ]176
4 แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ [ 13 พ.ค. 2563 ]167
5 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต', 'แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต [ 13 พ.ค. 2563 ]165