องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายรอบนอก หมู่18 [ 30 พ.ย. 2565 ]3
3 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนชะแง้-ท่าตาเผือก หมู่11 [ 3 พ.ย. 2565 ]2
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระหนองแหว่-หนองแวง ม.14,20 [ 1 พ.ย. 2564 ]159
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ [ 1 พ.ย. 2564 ]155
6 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]98
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]157
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม [ 20 พ.ย. 2561 ]157
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]146
10 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]149
11 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]160
12 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]147
13 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]142
14 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]148