องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจ้า่งโดยวิธีีเฉพาะเจาะจงจ้างปรับปรุงทางข้ามคลองสอยดาว หมู่ที่ 9 [ 1 มี.ค. 2566 ]8
2 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างลงหินคลุกสายหนองเหล็กถึงไร่ นายสุทัศน์ มาสิงห์ หมู่ 8 [ 28 ก.พ. 2566 ]5
3 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายพล-บ้านนายชำนาญ(ช่วงที่1)หมู่ 21 [ 27 ก.พ. 2566 ]3
4 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างลงลูกรังจากบ้านเจ็กจอยถึงฝายคันฉูต้นแจง หมู่ที่ 5 [ 27 ก.พ. 2566 ]2
5 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการจ้างวางท่อลงลำห้วยทองคำพิงจุดนานางนุ้ย หมู่ที่6 [ 24 ก.พ. 2566 ]5
6 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระใหม่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 8 [ 31 ม.ค. 2566 ]3
7 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำสระใหม่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 8 [ 31 ม.ค. 2566 ]2
8 ประกาศก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัววีถนนสายบ้านนางสำราญ หมู่ 14 [ 12 ม.ค. 2566 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาโดยวิะีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักมีฝาปิดซอยจอมทอง หมู่ 20 [ 3 ม.ค. 2566 ]3
10 ประกาศจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.พร้อมวางท่อและุบ่่อพักมีฝาปิดซอยจอมทองฝั่งขวาจากบ้านอาจารย์สวาทถึงบ้านนางบิน หมู่ 20 [ 3 ม.ค. 2566 ]6
11 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนชะแง้-ท่าตาเผือก หมู่ที่ 11 [ 28 พ.ย. 2565 ]5
12 รายงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านนายวาย หาญณรงค์ หมู่ที่ 4 [ 22 พ.ย. 2565 ]3
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนานายหาญ หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 พ.ย. 2565 ]3
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2565 ]3
15 ประกาศโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง ชย.ถ.92-012(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2565) [ 20 ธ.ค. 2564 ]124
16 ประกาศโดยวิธีคัดเลือก โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ฺติกท์คอนกรีต รหัสนสายทาง ชย.ถ.92-003(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2565) [ 19 พ.ย. 2564 ]112
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-013(ถนนท้องถิ่น)สายแยกสุรนารายร์-วัดศาลาทรง [ 13 พ.ค. 2564 ]136
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 92-006 (ถนนถ่ายโอน) สายธนะชัย [ 10 มี.ค. 2564 ]95
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัทล์ตอกคอนกรีต สายสุรนารายณ์-หนองกก ตอนที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2562 ]172
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรจำปี 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]169
 
หน้า 1|2|3|4|5|6