องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสสายทาง ชย.ถ.92-012(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2565) [ 20 ธ.ค. 2564 ]103
2 ประกาศโดยวิธีคัดเลือก โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสท์ฺติกท์คอนกรีต รหัสนสายทาง ชย.ถ.92-003(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2565) [ 19 พ.ย. 2564 ]97
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-013(ถนนท้องถิ่น)สายแยกสุรนารายร์-วัดศาลาทรง [ 13 พ.ค. 2564 ]123
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 92-006 (ถนนถ่ายโอน) สายธนะชัย [ 10 มี.ค. 2564 ]80
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัทล์ตอกคอนกรีต สายสุรนารายณ์-หนองกก ตอนที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2562 ]153
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรจำปี 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]154
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๐๘ สายางบ้านเพชรสำโรง-บ้านโนนองหลาง ระยะที่ ๒ [ 31 พ.ค. 2562 ]164
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๐๕ [ 31 พ.ค. 2562 ]154
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำจากบ้านแม่สังเวียนถึงบ้านพ่อฉลอง ม.19 [ 5 เม.ย. 2562 ]153
10 ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงิรสะสมซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๒๑๑,๒๐๐ [ 15 ก.พ. 2562 ]153
11 ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงิรสะสมซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๙ โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๖,๔๐๐ [ 8 ก.พ. 2562 ]144
12 ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงิรสะสมซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๙๑๖,๔๐๐ [ 8 ก.พ. 2562 ]140
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๐๕ สายทองคำพิง-หนองกก [ 27 ธ.ค. 2561 ]157
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทองคำพิง-หนองกก (ตอนที่ 1) [ 7 ธ.ค. 2561 ]150
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๐๕ [ 7 ธ.ค. 2561 ]149
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ธ.ค. 2561 ]149
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]146
18 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2561 ]151
19 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายเลียบคลองกราด ม.5 [ 23 พ.ย. 2560 ]147
20 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองปลากระดี่ ม.14 [ 23 พ.ย. 2560 ]141
 
หน้า 1|2|3|4|5|6