องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายงานกองช่าง [ 6 พ.ค. 2565 ]77
2 คำสั่งมอบหมายงานกองคลัง [ 6 พ.ค. 2565 ]74
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2564 ]77
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 1 ต.ค. 2564 ]76
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 1 ต.ค. 2564 ]74
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 1 ต.ค. 2564 ]73
7 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบให้รองนายก อบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]76
8 คำสั่งมอบหมายงานสำนักปลัด [ 19 ส.ค. 2564 ]76
9 คำสั่งมอบหมายงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]113
10 คำสั่งมอบหมายงานของกองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2563 ]119