องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]0
2 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]0
3 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]0
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2565 ]0
5 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]152
6 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]150
7 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด ปี พ.ศ. 2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]52
8 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]52
9 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]54
10 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]51
11 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 [ 5 ต.ค. 2563 ]54
12 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]151
13 คู่มืองานประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ [ 20 พ.ย. 2562 ]155
14 แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]143
15 เอกสารประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ค. 2562 ]153
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]151
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]152