องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]3
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]3
3 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
4 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]8
5 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]7
6 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 1 ธ.ค. 2565 ]9
7 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]160
8 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]160
9 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด ปี พ.ศ. 2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]59
10 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]58
11 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]61
12 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]65
13 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 [ 5 ต.ค. 2563 ]67
14 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]158
15 คู่มืองานประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ [ 20 พ.ย. 2562 ]164
16 แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]154
17 เอกสารประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ค. 2562 ]165
18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]158
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]159