องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]102
2 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]101
3 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด ปี พ.ศ. 2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]7
4 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]6
5 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]7
6 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550 [ 5 ต.ค. 2563 ]6
7 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 [ 5 ต.ค. 2563 ]7
8 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]98
9 คู่มืองานประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ [ 20 พ.ย. 2562 ]107
10 แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]95
11 เอกสารประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ค. 2562 ]101
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]98
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]103