องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป [ 1 ส.ค. 2557 ]120
122 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 จำนวน 3 โครงการ [ 10 ก.ค. 2557 ]120
123 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา [ 7 ก.ค. 2557 ]129
124 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา สื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา ตำบลบ้านเพชร [ 3 ก.ค. 2557 ]117
125 สอบราคาตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2557 [ 23 มิ.ย. 2557 ]129
126 สอบราคาจัดซื้อสื้อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 [ 19 มิ.ย. 2557 ]134
127 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้ที่มีคุณวุฒิ) [ 6 พ.ค. 2557 ]129
128 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 19 ก.พ. 2557 ]122
129 สอบราคาจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2557 จำนวน 6 โครงการ [ 13 ก.พ. 2557 ]135
130 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 12 ก.พ. 2557 ]124
131 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 [ 27 ม.ค. 2557 ]134
132 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]123
133 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชร เรียกประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]134
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานงานจ้างทั่วไป [ 22 ม.ค. 2557 ]125
135 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 1 ม.ค. 2557 ]133
136 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 16 ธ.ค. 2556 ]132
137 ประกาศสภาอบต.บ้านเพชรกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 16 ธ.ค. 2556 ]126
138 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 [ 16 ธ.ค. 2556 ]121
139 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556* [ 6 ธ.ค. 2556 ]126
140 การเปิดประชุมสภาอบต.บ้านเพชร สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2556 [ 6 ธ.ค. 2556 ]128
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10