องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อยับยั้งการแพราระบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 [ 4 พ.ค. 2563 ]128
42 รายงานผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ(มกราคม-มีนาคม2563) [ 16 เม.ย. 2563 ]129
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร้ายลำคาญ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]133
44 ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร [ 27 ม.ค. 2563 ]122
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องกำหนดระยะเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 27 ธ.ค. 2562 ]175
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การจัดเก็บป้ายภาษีประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]167
47 ตารางแบ่งสาย โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน อบต.บ้านเพชร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]180
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมผิวทางแอสฟัทล์ตอกคอนกรีต สายสุรนารายณ์-หนองกก ตอนที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2562 ]157
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การขยายเวลาการจัดทำรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (บางส่วน) [ 28 พ.ย. 2562 ]131
50 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 5 [ 26 พ.ย. 2562 ]164
51 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 21 พ.ย. 2562 ]159
52 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบอำนาจ การตัดสินใจ ในการพิจารณาสั่งอนุญาต [ 20 พ.ย. 2562 ]128
53 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]124
54 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี [ 20 พ.ย. 2562 ]129
55 ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ 2019 อบต.บ้านเพชรโอเพ่น ครั้งที่ 4 [ 7 ต.ค. 2562 ]124
56 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]123
57 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]118
58 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]115
59 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]126
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 9 ม.ค. 2562 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10