องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ...
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) อบต.บ้านเพชร
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านเพชร นำกระสอ...


  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบ...
 

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
updated 12-30-2564