องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 

  "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)"
  โครงการ”แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”มูลนิธิ...
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข “โครงการอบรมหมอหมู่...


  โครงการ ”ชัยภูมิ โมเดล” จากศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพต...


  โครงการคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตในชุมชน
 

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
updated 12-30-2564