องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 

  จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
  นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ...
  ลงพื้นที่ชี้แจงการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป...


  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบ...


  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...
 

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
updated 12-30-2564