องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 

  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์กา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู...
  รักษ์ไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการ...


  งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน...


  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้...
 

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
updated 12-30-2564