วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมท่อน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 เดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนสายสายเพชรสำโรง-โนนทองหลาง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนบ้านทองคำพิงพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนสายบ้านตลาดคำปิง หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนสายบ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 14 (สายทุ่งจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนสายบ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนสายบ้านเพชรสำโรง หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุโนรู ถนนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง