วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมทางแยกสายเพชรสำโรง - โนนทองหลาง (จำนวน 3 จุด) หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า 82-5504 ชัยภูมิ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้านระหว่าง หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ ๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ (การทำไข่เค็ม) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้าย โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ (การทำไข่เค็ม) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง