องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
หน่วยตรวจสสอบภายใน

 
นางสาววชิรญาณ์  สาตร์นอก
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ