องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
บริการประชาชน E-service

ร้องทุกข์
บริการยืมพัสดุ
บริการขอใช้ห้องประชุม
การขอความช่วยเหลือของประชาชนออนไลน์