องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 

นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 081-9990333


 นายอนุวัฒน์   ไทยประสงค์

นายประดิษฐ์   ปิ่นสังข์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 097-5035995 โทรศัพท์ 081-9668472
 

นายวิเชียร   อาบสุวรรณ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 061-5858361