องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้สูบน้ำออกจากบ้านประชาชน เนื่องจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่พักอาศัย


วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้สูบน้ำออกจากบ้านประชาชน เนื่องจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่พักอาศัย งานป้องกันฯจึงนำรถไปสูบน้ำออกเพื่อความสะดวกของประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08