องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เมื่อเวลา 07.20 น. ได้เกิดฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ทำให้มีต้นไม้ล้มกีดขวางถนน 1 ช่องทางจราจร บริเวณสี่แยกคำปิงทางไปหนองกราด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มกีดขวางออกจากเส้นทางจราจร เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางการจราจรอย่างสะดวก

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08