องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนน (ถนนสายคำปิง –ด่านขุนทด)


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตัดต้นไม้ล้มกีดขวางถนน (ถนนสายคำปิง –ด่านขุนทด) เนื่องจากพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08