องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


โครงพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โดมสนามกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08