องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและอปพร. เตรียมความพร้อมจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและอปพร. เตรียมความพร้อมจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ไซใหญ่) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-08-28
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-08-09
2023-08-04
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-08